GDPR - Dataskyddsförordningen

Ramisklassikern - GDPR

Ramisklassikern värnar om den personliga integriteten. Alla våra deltagare ska känna sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till oss. Vi följer dataskyddsförordningens lagar och regler för att skydda den personliga integriteten.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som gäller i hela EU från 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt men kraven på hur företag och föreningar får behandla dina personuppgifter skärps.

Med anledning av detta har vi förtydligat villkoren för dig som deltagare. Om du väljer att inte godkänna våra villkor kan du tyvärr inte delta i Ramisklassikern.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift kan vara ditt namn, personnummer, kön, adress, e-postadress, telefonnummer, nationstillhörighet eller en bild. Tillsammans eller enskilt bildar dessa en personuppgift.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Från dig som deltagare till någon av utmaningarna. Vi sparar de personuppgifter som du lämnar till oss sen när du gör ett köp hos oss, exempelvis diplom eller medaljer.

Vilka personuppgifter och register behandlar vi och varför?

Vi samlar in följande personuppgifter från dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. När dessa är insamlade tilldelas du ett kund/registreringsnummer.

Personuppgifterna samlas in för att:

  • Du ska kunna delta och för att vi ska kunna koppla dina registrerade tider till just dig.
  • Vi ska kunna säkerställa att du har genomfört hela Ramisklassikern.
  • Vi ska kunna kontakta dig före och efter utmaningen.
  • Att kunna maila ut vårt nyhetsbrev.

Namn på register

Klassikerdeltagare.

Rättslig grund

Registret vilar på samtycke från deltagaren i samband med din registrering av medverkan och köp av exempelvis Klassikerdiplom eller medalj. Samtycket går att ta tillbaka genom att maila oss på ramisklassikern@ramundberget.se

Lagring

Registret sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

Rättslig grund

Den registrerade har ingått ett avtal. Vilka får ta del av mina personuppgifter?Ramisklassikern är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter vilket betyder att vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med eventuella underleverantörer. I avtalet specificeras hur de får behandla dina personuppgifter. De har inte rätt att sprida uppgifterna och ska radera dem när de inte längre behövs för uppdraget.

Hur länge sparas mina personuppgifter och vad har jag för rättigheter?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra tjänster till dig. Se ovan för mer information om lagringstid. Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag av dina personuppgifter som behandlas av oss. Detta genom att maila begäran till ramisklassikern@ramundberget.se. Vi återkommer med svar till dig per mail inom 30 dagar från begäran. Du har rätt att närsomhelst få dina uppgifter rättade. Detta kan du göra via ramisklassikern@ramundberget.se

För dataportabilitet och begränsning av personuppgifter enligt artikel 13.2 i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) läs mer på Datainspektionen.

Du har rätt att när som helst få dina personuppgifter raderade. Notera att för att kunna delta i Ramisklassikerns behöver vi spara dina personuppgifter. Raderar vi dina personuppgifter försvinner också historiken.

Var behandlas mina personuppgifter?

Inom EU/EES.

Kontaktuppgifter

Vid frågor kontakta oss direkt på ramisklassikern@ramundberget.se

För klagomål på Ramisklassikerns hantering av personuppgifter

Har du klagomål på hur dina uppgifter hanteras kan du kontakta Datainspektionen.

© Ramisklassikern 2023

Byrå: Rotor Digitalbyrå